Customer Service

Συχνές ερωτήσεις και λύσεις

Αλλαγές & Επιστροφές

ΥπαναχώρησηΕπιστροφέςΕλαττωματικά Προϊόντα

  1. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα (άρθρο 4§10 Ν.2251/1994) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων, εφόσον δεν έχει αποσυσκευάσει αυτά ή δεν τα έχει αναλώσει άλλως πώς, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα Προϊόντα στην Πωλήτρια, αξιώνοντας την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας, τοις μετρητοίς ή με παράδοση αξιογράφου, κατ' επιλογήν της Πωλήτριας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται πάντα εγγράφως, με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή προς την Πωλήτρια που θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς(στη διεύθυνση Αγ. Τρύφωνος 5-7, Ανω Γλυφάδα, Τ.Κ.16561) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση returns@amarisso.gr και στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τα προς επιστροφή Προϊόντα και η αιτία της επιστροφής.
  2. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι θα λάβει αποζημίωση ίση με την αξία του προϊόντος που επιστρέφει ασκώντας το ως άνω δικαίωμά του, χωρίς τα μεταφορικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Πωλήτρια για να παραδώσει τα Προϊόντα (αν υφίστανται). Η επιστροφή των Προϊόντων θα γίνεται με έξοδα και επιμέλεια του Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας, συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό (απόδειξη λιανικής πώλησης) εκδόσεως της Πωλήτριας.
  3. Η Πωλήτρια δικαιούται να μην παραλάβει τα προς επιστροφή λόγω υπαναχώρησης Προϊόντα, αν αυτά έχουν υποστεί φθορές και να μην επιστρέψει το αντίτιμο της αξίας τους στον Αγοραστή.
  4. Η Πωλήτρια υποχρεούται, εφόσον κατά τα ανωτέρω παραλάβει τα επιστραφέντα Προϊόντα, να καταβάλει στον Αγοραστή την αξία τους τοις μετρητοίς, ή με παράδοση αξιογράφου, εντός το αργότερο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.
  5. Το δικαίωμα αυτό μπορεί ο Αγοραστής να το ασκήσει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την αποστολή της παραγγελίας, ακόμα και πριν του παραδοθούν τα προϊόντα, ή πριν καταβάλλει το αντίτιμο της αγοράς τους.
  6. Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Αγοραστή να ζητήσει την αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων που εσφαλμένα εστάλησαν σε σχέση με την παραγγελία του, ή προϊόντων που φέρουν ελαττώματα (φθορές, έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, κλπ), κεκαλυμμένα ή μη.
  7. Τα Προϊόντα λογίζονται ως ελαττωματικά όταν δεν φέρουν τις συνομολογημένες ιδιότητες, έχουν φθορές, είναι μερικώς αναλωμένα, δεν έχουν στοιχεία προέλευσης (προμηθευτής, σύσταση, κλπ) ή οδηγίες χρήσης, όπου αυτές κατά τη συνήθη πρακτική απαιτούνται.
  8. Δεν λογίζονται ως ελαττωματικά Προϊόντα που εκ παραδρομής παράγγειλε ο Αγοραστής, ούτε Προϊόντα που υπέστησαν φθορές κατά την αποσυσκευασία από τον Αγοραστή, την εφαρμογή - δοκιμή, και εν γένει από δικές του, υπαίτιες ή μη, πράξεις ή παραλήψεις.
  9. Ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει είτε την αντικατάσταση των Προϊόντων που είναι ελαττωματικά κατά αντικειμενική και δίκαιη κρίση, είτε τη μείωση τιμήματος αγοράς αναλογικά με τη βαρύτητα του ελαττώματος, είτε αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί ότι η ευθύνη της Πωλήτριας περιορίζεται μέχρι τη συνολική αξία των Προϊόντων και δεν εκτείνεται πέραν αυτής ούτε σε άλλες θετικές ζημίες που ο τελευταίος δύναται να επικαλεστεί ότι υπέστη εξαιτίας του ελαττώματος ή των ελαττωμάτων, ούτε σε αποθετική του ζημία, ούτε σε άλλες βλάβες (π.χ. ηθική).
  10. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής αποσταλούν Προϊόντα σε λανθασμένη ποσότητα από τη ζητηθείσα, τότε η Πωλήτρια αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την αποκατάσταση του σφάλματος. Ο Αγοραστής σε περίπτωση που αποσταλούν μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να καταβάλει το αναλογούν τίμημα εντός 7 ημερολογιακών ημερών και να αγοράσει τα προϊόντα ή να ζητήσει την επιστροφή τους με την επιμέλεια της Πωλήτριας. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής συμφωνεί ότι δεν δικαιούται, άλλως ρητά παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμα αποζημίωσης κατά της Πωλήτριας, η ευθύνη της οποίας περιορίζεται στην κατά τα ανωτέρω αποκατάσταση του ορθού των ποσοτήτων των Προϊόντων.